|  » Strona Główna |  » Wybielanie zębów |  » Szklane podparcia |
 » Kontakt "Dojazd" |[ Tytul dokumentu ]
Systemy Szklanych Podparć ZX-27


Wyjątkowa technika w protetyce
stomatologicznej nowego tysiąclecia.


Unikalny postęp w praktyce stomatologicznej i technice
dentystycznej; prawdziwe narzędzie i nowa alternatywa
dla postępowego myślenia


Ten system przynosi nowe nadzieje dla pacjentów, ponieważ
dostarcza im estetykę, utrzymuje uzupełniania protetyczne
w przypadkach gdzie do tej pory były projektowane tylko protezy
ruchome częściowe.
System szklanych podparć ZX-27 jest unikalny, ponieważ
eliminuje problem braku własnych zębów filarowych,
niezbędnych do utrzymania zaprojektowanego uzupełnienia
protetyczneg, co więcej nie wymaga to jednak jakiejkolwiek
interwencji chirurgicznej.
Szklane podparcia ZX-27
wyprodukowane są ze specjalnego materiału dostosowanego do
bezzębnej części wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy,
a zatem zastępują brakujące własne zęby filarowe. Każdy pacjent
ma wykonane indywidualnie szklane podparcie ZX-27,
dopasowane dokładnie do jego wyrostka zębodołowego,
z prefabrykowanej części, która zostaje obrobiona zarówno
termicznie, jak i mechanicznie przez certyfikowanego technika
dentystycznego.

System ten może z powodzeniem utrzymywać protezę
z brakami jedno lub dwuskrzydłowymi jak i podpierać przęsła
uzupełnień protetycznych stałych, a zatem rozwiązuje problem
rozległych mostów. Może on być również stosowany z pełnym
sukcesem w połączeniu z klasycznymi implantami.